Eat your way to happiness in two weeks

IN ENGLISH : The best way to improve your mood, energy, vitality, productivity etc is through your diet. Watch the 5 min video below explaining several trials that show the vast changes you experience when eating plants.

I still offer student prices on diet and nutrition coaching and spots are very limited. So email me if you are interested.

PÅ SVENSKA : Kort och gott: växtbaserad kost förbättrar avsevärt depression, ångest och produktivitet. Detta visar flera kliniska studier och konfirmeras även av den hittills störta “real-life” studien där tio företag var med i försöket. Man ville se om alla fördelar man såg i de kliniska studierna även gick att applicera i det riktiga arbetslivet. Därför undersökte man sammanhanget på kosthållning och humör på en arbetsplats hos tio olika företag vilket är den hittills mest omfattande och kontrollerade undersökningen som gjorts.

Du kan klicka på “settings” (det lillea hjulet) och välja subtitel på engelska för att hänga med bättre,

Alltså förstår ni vad det här innebär? Vi kan öka vårt välmående och produktivitet både privat och på arbetet endast genom att ändra kosten. Det visar sig också att fettsyranivån av omega 6 som påskyndar inflammatosriska tillstånt i kroppen gick helt ner till 0! Bättre matsmältning, mer energi och bättre sömn, en högre känsla av tillfredsställelse över sin kost, mer vitalitet och mental hälsa genom växtbaserad kost. Och det här går så fort som på två veckor!

Jag har fortfarade elevpriser så maila om ni vill få kost- och näringscoaching. Det är endast begränsade platser jag har!

xoxo Andrea